سوالات و اطلاعات شیمی - چک لیستهای ارزیابی کیفیت و اثربخشی خدمات درمانی

موضوعات
Category

کدهای اختصاصی
Code

کدهای اختصاصی
Site Statistics

» بازديد امروز : 1
» بازديد ديروز : 4
» افراد آنلاين : 1
» بازديد ماه : 199
» بازديد سال : 2922
» بازديد کل : 5941
» اعضا : 0
» مطالب : 225

چک لیستهای ارزیابی کیفیت و اثربخشی خدمات درمانی


تاریخ انتشار پست : 1396/3/1 بازدید : 4
فرم ارزیابی معیارهای عملکردی
دسته بندی شیمی
بازدید ها 6
فرمت فایل doc
حجم فایل 108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 159
چک لیستهای ارزیابی کیفیت و اثربخشی خدمات درمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر

چک لیستهای ارزیابی کیفیت و اثربخشی خدمات درمانی

فرم ارزیابی معیارهای عملکردی

 

عنوان شغل:مترون

نام و نام خانوادگی:

ردیف

وظایف و ابعاد مهم شغل، طرحها و فعالیتهای عمده

سطوح عملکرد و ارزش عددی مربوطه

بسیار بالاتر از حد انتظار 5

بسیار در حد انتظار 4

در حد انتظار3

کمتر از حد انتظار 2

بسیار کمتر از حد انتظار

 1. 1.               

شركت در جلسات ماهیانه مترونها در مدیریت درمان استان

 

 

 

 

 

 1. 2.               

به كارگیری نیروهای دوره دیده در بخشهای خاص

 

 

 

 

 

 1. 3.               

كنترل ونظارت بر ارزیابی مستمر كلیه پرسنل زیرمجموعه در طول سال

 

 

 

 

 

 1. 4.               

تهیه بانك اطلاعاتی از پرسنل واجد شرایط احراز پست جهت انتخاب پرستار ، سرپرستار و سوپروایزر

 

 

 

 

 

 1. 5.               

عزل و نصب سوپروایزها و سرپرستاران با استفاده از نظرات شورای پرستاری و كسب اطلاعات از نظر رئیس بیمارستان و در موارد خاص رؤسای بخشها

 

 

 

 

 

 1. 6.               

بازدید از بخشها و در مكانهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن انجام وظیفه

 

 

 

 

 

 1. 7.               

اتخاذ تصمیم نهایی در مورد مرخصی و معذوریتها و ایجاد تسهیلات لازم جهت معالج كادر پرستاری و حل مشكلات

 

 

 

 

 

 1. 8.               

تلاش مستمر جهت كسب اطلاع از آخرین پدیده های پرستاری و به كارگیری روشهای نوین پرستاری

 

 

 

 

 

 1. 9.               

ارائه گزارش از نحوه عملكرد و اقدامات انجام شده در واحد پرستاری بیمارستان به مسئولین مافوق

 

 

 

 

 

 1. 10.          

نظارت و برنامه‌ریزی جهت همكاهنگی برنامه‌های آموزشی دانشجویان پرستاری و مامائی با شرایط بیمارستان و بخشها

 

 

 

 

 

 1. 11.          

نظارت و كنترل بر پرونده نویسی و گزارش نویسی كادر پرستاری

 

 

 

 

 

 1. 12.          

تهیه دفاتر ارزشیابی و شناسنامه كلیه كادر پرستاری

 

 

 

 

 

 1. 13.          

كنترل و نظارت بر نحوه نگهداری و استفاده از داروهای استوك دفتر پرستاری (داروهای مخدر، ایمنوگلوبولینها و ...)

 

 

 

 

 

 1. 14.          

تصمیم گیری جهت تشویق و تنییه پرسنل با نظر شورای پرستاری

 

 

 

 

 

 1. 15.          

هماهنگی فعالیتهای مختلف واحد پرستاری با سایر قسمتهای بیمارستان

 

 

 

 

 

 1. 16.          

برنامه‌ریزی مناسب جهت شرایط بحرانی و اضطراری

 

 

 

 

 

 1. 17.          

شركت در كنگره‌ها، همایشها و دوره های آموزشی جهت افزایش اطلاعات علمی و به كارگیری آن در مدیریت پرستاری

 

 

 

 

 

 1. 18.          

نظارت و كنترل بر استفاده از دفاتر مورد نیاز در دفتر پرستاری جهت ارائه گزارشات و صورتحساب

 

 

 

 

 

 1. 19.          

نظارت بر انجام به موقع كشت از بخشها و پیگیری نتایج و سعی در جهت برطرف نمودن موارد نقص

 

 

 

 

 

 1. 20.          

همراهی با بازرسین وزارتخانه، سازمان و دانشگاه و ارائه گزارش عملكرد و كسب راهكارهای جدید

 

 

 

 

 

تاریخ ارزشیابی:

 

 

 

 

 

جمع كل امتیاز:

 

 

 

 

 

               

 


فرم ارزیابی معیارهای عملکردی
دسته بندی شیمی
بازدید ها 6
فرمت فایل doc
حجم فایل 108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 159
چک لیستهای ارزیابی کیفیت و اثربخشی خدمات درمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر

چک لیستهای ارزیابی کیفیت و اثربخشی خدمات درمانی

فرم ارزیابی معیارهای عملکردی

 

عنوان شغل:مترون

نام و نام خانوادگی:

ردیف

وظایف و ابعاد مهم شغل، طرحها و فعالیتهای عمده

سطوح عملکرد و ارزش عددی مربوطه

بسیار بالاتر از حد انتظار 5

بسیار در حد انتظار 4

در حد انتظار3

کمتر از حد انتظار 2

بسیار کمتر از حد انتظار

 1. 1.               

شركت در جلسات ماهیانه مترونها در مدیریت درمان استان

 

 

 

 

 

 1. 2.               

به كارگیری نیروهای دوره دیده در بخشهای خاص

 

 

 

 

 

 1. 3.               

كنترل ونظارت بر ارزیابی مستمر كلیه پرسنل زیرمجموعه در طول سال

 

 

 

 

 

 1. 4.               

تهیه بانك اطلاعاتی از پرسنل واجد شرایط احراز پست جهت انتخاب پرستار ، سرپرستار و سوپروایزر

 

 

 

 

 

 1. 5.               

عزل و نصب سوپروایزها و سرپرستاران با استفاده از نظرات شورای پرستاری و كسب اطلاعات از نظر رئیس بیمارستان و در موارد خاص رؤسای بخشها

 

 

 

 

 

 1. 6.               

بازدید از بخشها و در مكانهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن انجام وظیفه

 

 

 

 

 

 1. 7.               

اتخاذ تصمیم نهایی در مورد مرخصی و معذوریتها و ایجاد تسهیلات لازم جهت معالج كادر پرستاری و حل مشكلات

 

 

 

 

 

 1. 8.               

تلاش مستمر جهت كسب اطلاع از آخرین پدیده های پرستاری و به كارگیری روشهای نوین پرستاری

 

 

 

 

 

 1. 9.               

ارائه گزارش از نحوه عملكرد و اقدامات انجام شده در واحد پرستاری بیمارستان به مسئولین مافوق

 

 

 

 

 

 1. 10.          

نظارت و برنامه‌ریزی جهت همكاهنگی برنامه‌های آموزشی دانشجویان پرستاری و مامائی با شرایط بیمارستان و بخشها

 

 

 

 

 

 1. 11.          

نظارت و كنترل بر پرونده نویسی و گزارش نویسی كادر پرستاری

 

 

 

 

 

 1. 12.          

تهیه دفاتر ارزشیابی و شناسنامه كلیه كادر پرستاری

 

 

 

 

 

 1. 13.          

كنترل و نظارت بر نحوه نگهداری و استفاده از داروهای استوك دفتر پرستاری (داروهای مخدر، ایمنوگلوبولینها و ...)

 

 

 

 

 

 1. 14.          

تصمیم گیری جهت تشویق و تنییه پرسنل با نظر شورای پرستاری

 

 

 

 

 

 1. 15.          

هماهنگی فعالیتهای مختلف واحد پرستاری با سایر قسمتهای بیمارستان

 

 

 

 

 

 1. 16.          

برنامه‌ریزی مناسب جهت شرایط بحرانی و اضطراری

 

 

 

 

 

 1. 17.          

شركت در كنگره‌ها، همایشها و دوره های آموزشی جهت افزایش اطلاعات علمی و به كارگیری آن در مدیریت پرستاری

 

 

 

 

 

 1. 18.          

نظارت و كنترل بر استفاده از دفاتر مورد نیاز در دفتر پرستاری جهت ارائه گزارشات و صورتحساب

 

 

 

 

 

 1. 19.          

نظارت بر انجام به موقع كشت از بخشها و پیگیری نتایج و سعی در جهت برطرف نمودن موارد نقص

 

 

 

 

 

 1. 20.          

همراهی با بازرسین وزارتخانه، سازمان و دانشگاه و ارائه گزارش عملكرد و كسب راهكارهای جدید

 

 

 

 

 

تاریخ ارزشیابی:

 

 

 

 

 

جمع كل امتیاز:

 

 

 

 

 

               

 

دسته :
برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :        
متن دیدگاه :

تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد