سوالات و اطلاعات شیمی - فایل تحقیق شبیه سازی راکتور سنتز متانول

موضوعات
Category

کدهای اختصاصی
Code

کدهای اختصاصی
Site Statistics

» بازديد امروز : 1
» بازديد ديروز : 4
» افراد آنلاين : 1
» بازديد ماه : 199
» بازديد سال : 2922
» بازديد کل : 5941
» اعضا : 0
» مطالب : 225

فایل تحقیق شبیه سازی راکتور سنتز متانول


تاریخ انتشار پست : 1396/6/5 بازدید : 19
فایل تحقیق شبیه سازی راکتور سنتز متانول
دسته بندی شیمی
بازدید ها 123
فرمت فایل doc
حجم فایل 3406 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 73
فایل تحقیق شبیه سازی راکتور سنتز متانول

فروشنده فایل

کد کاربری 23111
کاربر

   فایل تحقیق شبیه سازی راکتور سنتز متانول

  مصریان باستان جهت مومیایی كردن ازمخلوطی استفاده می كردند كه شامل متانول نیزبود،كه آنرا از پیرولیز چوب به دست آورده بودند با این وجود متانول خالص برای اولین بار توسط رابرت بویل در 1661 جدا سازی شد، كه او آنرا Spirit of box  نامید. زیرا در تهیه آن از چوب صندوق استفاده كرده بود كه بعداً به Piroxilic Spirit  معروف شد. در سال 1834 ، شیمیدانان فرانسوی آقایانJean -Baptiste وEugene Peligot  عناصر تشكیل دهندة آنرا شناسایی كردند ،آنها همچنین لغت methylene را به شیمی آلی وارد كردند كه واژه methu به معنای شراب واژه hyle به معنای چوب بود. سپس در سال 1840 واژه methyl  از آن مشتق شد و جهت توصیف Methyl Alcohol  استفاده شد. سپس این نام در سال 1892 به وسیله كنفرانس بین المللی نامگذاری مواد شیمیایی بهMethanol كوتاه شد.

   در1923،دانشمند آلمانیMattias Pier كه برای شركتBASFكارمی كرد،  طرحی را جهت تولید متانول از گاز سنتز (مخلوطی از اكسیدهای كربن و هیدروژن كه از زغال به دست می آمد و در سنتز آمونیاك نیز كاربرد دارد ) ارائه كرد. كه در آن از كاتالیست روی- كرم استفاده می شد و شرایط سختی از نظر فشاری (1000 الی300  اتمسفر) و دما (بالای ) داشت. تولید مدرن متانول هم اكنون توسط كاتالیست هایی که امكان استفاده از شرایط دمایی كمتر را دارند، ممكن است.

 

عناوین:

فصل اول :متانول ،خواص و روشهای تولید

1-1-تاریخچه

1- 2- خصوصیات فیزیكی Physical properties

1-3-  واكنشهای شیمیایی

1-4- تولید صنعتی و فرآیند آن

1-5-ماده خام

1-5-1-گاز طبیعی

1-5-2-باقیمانده های نفتی

1-5-3-نفتا

1-5-4-ذغال سنگ

1-6-كاتالیست

1-7-تولید در مقیاس تجاری

1-8-واكنشهای جانبی

1-9-خالص سازی

1-10-كاربردهای متانول:

1-10-1-1- تولید اسید استیك:

1-10-1-2-كاربرد اسید استیك در صنایع:

1-10-2-تولید وینیل استات:

1-10-3-فرمالدئید:

1-10-4-اتیلن گلیكول:

1-10-5-متیل آمین:

1-10-6-دی متیل اتر:

1-10-7- تركیبات كلرومتان :

1-10-8-متیل ترشری بوتیل الكل(MTBE)

1-10-9-كاربرد متانول در مخلوط با بنزین:

 

 

فصل دوم: سینتیك و مكانیسم واستوکیومتری

2-1-اصول واکنشهای کاتالیستی

2-1-1-مراحل مستقل در واکنشهای کاتالیستی

2-1-2-سینیتیک ومکانیسم واکنشهای کاتالیستی

2-1-3-اهمیت جذب سطحی در واکنشهای کاتالیستی هتروژن

2-1-4-بررسی سینتیکی

2-1-5-مکانیسم واکنشهای کاتالیستی هتروژن فاز گاز

2-1-5-1-مکانیسم Langmuir- Hinshelwood (1421 )

2-1-5-2-مکانیسم Eley –Rideal

2-2-ترمودینامیك و سینتیك سنتز فشار پائین متانول

2-1-1- مقدمه 

2-1-2- استوكیومتری و ترمودینامیك

2-1-3- سینتیك و مكانیسم

Klier

Graff

Skrzypek

 

2-1-4- مكانیسم

فصل سوم: شبیه سازی واكنش كاتالیستی هتروژنی توسط Hysys

3-1- مدل سینتیکی

3-2-مراحل شبیه سازی رآكتور در Hysys

3-3--نتایج حاصله از شبیه سازی

منابع


فایل تحقیق شبیه سازی راکتور سنتز متانول
دسته بندیشیمی
بازدید ها123
فرمت فایلdoc
حجم فایل3406 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل73
فایل تحقیق شبیه سازی راکتور سنتز متانول

فروشنده فایل

کد کاربری 23111
کاربر

   فایل تحقیق شبیه سازی راکتور سنتز متانول

  مصریان باستان جهت مومیایی كردن ازمخلوطی استفاده می كردند كه شامل متانول نیزبود،كه آنرا از پیرولیز چوب به دست آورده بودند با این وجود متانول خالص برای اولین بار توسط رابرت بویل در 1661 جدا سازی شد، كه او آنرا Spirit of box  نامید. زیرا در تهیه آن از چوب صندوق استفاده كرده بود كه بعداً به Piroxilic Spirit  معروف شد. در سال 1834 ، شیمیدانان فرانسوی آقایانJean -Baptiste وEugene Peligot  عناصر تشكیل دهندة آنرا شناسایی كردند ،آنها همچنین لغت methylene را به شیمی آلی وارد كردند كه واژهmethu به معنای شراب واژه hyle به معنای چوب بود. سپس در سال 1840 واژه methyl از آن مشتق شد و جهت توصیف Methyl Alcohol  استفاده شد. سپس این نام در سال 1892 به وسیله كنفرانس بین المللی نامگذاری مواد شیمیایی بهMethanol كوتاه شد.

   در1923،دانشمند آلمانیMattias Pier كه برای شركتBASFكارمی كرد،  طرحی را جهت تولید متانول از گاز سنتز (مخلوطی از اكسیدهای كربن و هیدروژن كه از زغال به دست می آمد و در سنتز آمونیاك نیز كاربرد دارد ) ارائه كرد. كه در آن از كاتالیست روی- كرم استفاده می شد و شرایط سختی از نظر فشاری (1000 الی300  اتمسفر) و دما (بالای ) داشت. تولید مدرن متانول هم اكنون توسط كاتالیست هایی که امكان استفاده از شرایط دمایی كمتر را دارند، ممكن است.

 

عناوین:

فصل اول :متانول ،خواص و روشهای تولید

1-1-تاریخچه

1- 2- خصوصیات فیزیكی Physical properties

1-3-  واكنشهای شیمیایی

1-4- تولید صنعتی و فرآیند آن

1-5-ماده خام

1-5-1-گاز طبیعی

1-5-2-باقیمانده های نفتی

1-5-3-نفتا

1-5-4-ذغال سنگ

1-6-كاتالیست

1-7-تولید در مقیاس تجاری

1-8-واكنشهای جانبی

1-9-خالص سازی

1-10-كاربردهای متانول:

1-10-1-1- تولید اسید استیك:

1-10-1-2-كاربرد اسید استیك در صنایع:

1-10-2-تولید وینیل استات:

1-10-3-فرمالدئید:

1-10-4-اتیلن گلیكول:

1-10-5-متیل آمین:

1-10-6-دی متیل اتر:

1-10-7- تركیبات كلرومتان :

1-10-8-متیل ترشری بوتیل الكل(MTBE)

1-10-9-كاربرد متانول در مخلوط با بنزین:

 

 

فصل دوم: سینتیك و مكانیسم واستوکیومتری

2-1-اصول واکنشهای کاتالیستی

2-1-1-مراحل مستقل در واکنشهای کاتالیستی

2-1-2-سینیتیک ومکانیسم واکنشهای کاتالیستی

2-1-3-اهمیت جذب سطحی در واکنشهای کاتالیستی هتروژن

2-1-4-بررسی سینتیکی

2-1-5-مکانیسم واکنشهای کاتالیستی هتروژن فاز گاز

2-1-5-1-مکانیسم Langmuir- Hinshelwood (1421 )

2-1-5-2-مکانیسم Eley –Rideal

2-2-ترمودینامیك و سینتیك سنتز فشار پائین متانول

2-1-1- مقدمه 

2-1-2- استوكیومتری و ترمودینامیك

2-1-3- سینتیك و مكانیسم

Klier

Graff

Skrzypek

 

2-1-4- مكانیسم

فصل سوم: شبیه سازی واكنش كاتالیستی هتروژنی توسط Hysys

3-1- مدل سینتیکی

3-2-مراحل شبیه سازی رآكتور در Hysys

3-3--نتایج حاصله از شبیه سازی

منابع


نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :        
متن دیدگاه :

تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد