سوالات و اطلاعات شیمی - راهنمای ارزیابی ریسك های سلامتی در صنعت نفت و گاز

موضوعات
Category

کدهای اختصاصی
Code

کدهای اختصاصی
Site Statistics

» بازديد امروز : 1
» بازديد ديروز : 4
» افراد آنلاين : 1
» بازديد ماه : 199
» بازديد سال : 2922
» بازديد کل : 5941
» اعضا : 0
» مطالب : 225

راهنمای ارزیابی ریسك های سلامتی در صنعت نفت و گاز


تاریخ انتشار پست : 1396/3/8 بازدید : 4


صنعت نفت شامل فعالیت های گوناگونی منجمله؛ فرآیندها٬ عملیات ها و موادی است كه در پاره ای مواقع سبب قرار گرفتن در معرض ریسك سلامتی٬ ایمنی و محیط زیست می شوند
دسته بندی شیمی
بازدید ها 7
فرمت فایل doc
حجم فایل 135 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 127
راهنمای ارزیابی ریسك های سلامتی در صنعت نفت و گاز

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر

راهنمای ارزیابی ریسك های سلامتی در صنعت نفت و گاز 

   مقدمه

صنعت نفت شامل فعالیت های گوناگونی منجمله؛ فرآیندها٬ عملیات ها و موادی است كه در پاره ای مواقع سبب قرار گرفتن در معرض ریسك سلامتی٬ ایمنی و محیط زیست می شوند.

ارزیابی ریسك های سلامتی  كنترل ریسك های سلامتی  در كار  برای مدیران  اجرایی٬ مشاوران بهداشت٬ ایمنی و محیط زیست با ایجاد فرآیندی به نام ارزیابی ریسك های سلامتی؛ رهنمودها و دستورالعمل هایی را در ارتباط با نحوه شناسایی٬ ارزیابی و كنترل ریسك های سلامتی ارائه می دهد.طراحی این فرآیند بسیار انعطاف پذیر بوده٬ به گونه ای كه می تواند در طول فعالیت های یك كارخانه٬ اعم از یك محیط پیچیده شیمیایی تا یك پمپ بنزین ساده كاربرد داشته باشد.

امروزه در خصوص عوامل بالفعل زیان آوری از قبیل: مواد شیمیایی٬ گرد و خاك٬ سر و صدا ٬ گرما٬ تشعشع و عوامل میكروبی كه می توانند سلامتی افراد را تحت تاثیر قرار دهند٬ اطلاعات بیشتری در اختیار است و مسأله مورد توجه٬ استفاده از ارزیابی ریسك های سلامتی به گونه ای است كه بتوان از كنترل خطراتی كه منجربه اثرات كوتاه مدت (حاد) و یا طولانی مدت (مزمن) در سلامتی می شوند٬ اطمینان حاصل كرد.

 

خلاصه مدیریت

ارزیابی ریسك های سلامتی به صورت" شناسایی خطرات سلامتی در محیط كار و ارزیابی پیامدهای آن خطر بر سلامتی " تعریف می شود. این ارزیابی٬ معیارهای موجود یا پیشنهادی كنترل عوامل فوق را  در نظر می گیرد و در صورت نیاز معیارهای بیشتر و جدیدتری تعریف می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی ریسك های سلامتی٬ فرآیندی است كه از طریق آن ریسك های سلامتی به عنوان قسمتی از سیستم مدیریت بهداشت٬ ایمنی و محیط زیست شركت٬ قرار می گیرند و باید قابلیت آن را داشته باشد و بتواند همه كاركنان٬ پیمانكاران و اشخاص ثالث را حین كار در محوطه ساختمان پوشش دهد.

 مدیریت اجرایی واحد های عملیاتی٬ مسؤول حصول اطمینان از انجام فرآیند ارزیابی ریسك های سلامتی در حوزه عملكرد سیستم مدیریت بهداشت٬ ایمنی و محیط زیست و اجرا و تبعیت و تطابق آن با روش هایی است كه در این راهنما آورده شده است. یك یا چند نماینده از طرف مدیریت برای هدایت و راهبری اجرای فرآیند ارزیابی ریسك های سلامتی می بایست انتخاب شوند. 

متن اصلی این مقاله عناصر لازم برای برقراری استانداردهای مدیریت سلامت فرآیند ارزیابی ریسك های سلامتی را ارائه می دهد. توضیحات اضافی همراه با نمونه هایی از روش های قابل تامل و مناسب نیز در قسمت پیوست ارائه شده است.

فرآیند ازریابی ریسك های سلامتی می بایست برای موارد ذیل اجرا شود:

1-   تمام فعالیت ها و توسعه های جدید

2-   تمام عملیات های موجود

3-   هر جا كه امكان تغییر در فعالیت های جاری وجود دارد

4-   برای فعالیت های بعد از عملیات

5-   برای یافته ها و داده های موجود ( تنها شناسایی مواردی كه دارای پتانسیل كافی برای بروز مشكل در سلامت بوده  و نیازی به انجام كامل فرآیند ارزیابی ریسك های سلامتی نیست.)

مراحل زیر می بایست در هر برنامه ارزیابی ریسك های سلامتی مد نظر قرار گیرند:

سازماندهی

 • تخصیص منابع كافی و تشكیل یك تیم ذیصلاح شامل  افراد متخصصی كه توانایی حمایت از منابع را آن گونه كه مورد نیاز است٬ داشته باشند. (بخش 6)
 • تفكیك فعالیت ها به واحدهای ارزیابی بر پایه محدوده كاربرد سیستم مدیریت بهداشت٬ ایمنی و محیط زیست (بخش 7-1)

شناسایی خطرات (بخش 7-1)

 • §        برای هر یك از واحدهای ارزیابی٬ فهرستی از همه خطرات سلامتی و پتانسیل اثرات مضر آن ها (حاد و مزمن) تهیه كنید.

ارزیابی ریسك ها (بخش 7-2)

 • به منظور ارزیابی پتانسیل ریسك هر خطر سلامتی از ماتریس ارزیابی ریسك بهداشت٬ایمنی و محیط زیست استفاده كرده و هر یك از ریسك ها را بر روی ماتریس مذكور در قالب مقادیر كم٬ متوسط و زیاد تعیین كنید.

كنترل ریسك ها (بخش 7-3)

 • برای ریسك های ارزیابی شده در قالب مقدار كم : محدوده مواجهه شغلی و سایر استانداردهای مربوط به خطر مورد نظر را مشخص كرده و از برقراری شرایط كنترل و حفظ آن از طریق دستورالعمل های استاندارد و صلاحیت پرسنل در برنامه  سیستم مدیریت بهداشت٬ ایمنی و محیط زیست اطمینان حاصل كنید. توجه داشته باشید كه برنامه باید به گونه ای تنظیم شود كه بهبود مستمر قابل دستیابی باشد.
 • برای ریسك های متوسط و بالا: مقدار مواجهات شغلی را برای هر یك مشخص سازید؛ كنترل های مورد نیاز برای  مواجهه با ریسك را تا حداقل میزان ممكن بررسی كرده و از مطابقت آن ها با محدوده مواجهات شغلی اطمینان حاصل كنید؛ مقایسه ای بین كنترل های حاضر و كنترل های موجود انجام داده و نقایص را مشخص سازید؛ارزیابی كنید كه آیا كنترل های حاضر به طور صحیح و مؤثر بكار گرفته شده اند؛ (ممكن است لازم شود كنترل های موجود را بررسی كرده و یا اندازه گیری هایی برای ارزیابی میزان اثربخشی آن ها انجام شود.) اقدامات اصلاحی را تعیین و بر سر آن ها به توافق برسید و مشخص كنید كه آیا این اقدامات برای برطرف كردن نقایص مؤثر بوده اند و یا كنترل های انجام شده از كارایی لازم برخوردار بوده اند. ( ممكن است ارزیابی برای اطمینان یافتن از تاثیرات مستمر كنترل ها شامل  این موارد باشند: پایش همیشگی مواجهه٬ نظارت بر بهداشت٬ تعمیرات و نگهداری تجهیزات و آموزش كاركنان)
 • برای ریسك هایی كه به عنوان ریسك بالا ارزیابی شده اند٬ توجه جدی و دقت لازم را در روش های مختلف انجام عملیات برای جلوگیری از مواجهه با ریسك به عمل آورید.  

 

وضع معیارهای بهبود(بخش 7-4)

 •  معیارهای بهبودی را كه برای تعدیل اثرات بالقوه مورد نیاز هستند٬ تعیین كنید.
 • معیارهای مورد نیاز را با معیارهای كنونی مقایسه كنید؛ تمامی نقایص ممكن می بایست شناخته شده و اقدامات اصلاحی مورد نیاز ارزیابی شوند.
 • اقدامات منظمی برای امتحان معیارهای بهبودی انجام دهید و تجهیزات نیاز را  بررسی كنید.

 

برنامه تدوین و پایش اقدامات اصلاحی (بخش 7-5)

همه اقدامات اصلاحی مورد نیاز را در برنامه اقدامات اصلاحی تركیب كرده٬ منابع ضروری را مشخص ساخته و سیستم پایش لازم را برای بررسی اجرای در برنامه قرار دهید.

 

مستندات و مدارك (بخش 7-6)

سوابق كتبی كلیه ارزیابی ریسك های سلامتی٬ برنامه های اقدامات اصلاحی و اقدامات مهم برای اجرای روش های مستدل كنترل ریسك را نگهداری كنید.

بررسی منظم ارزیابی های ریسك سلامتی می بایست به عنوان بخشی از فرآیند بازنگری رسمی اثربخشی و تناسب یك سیستم مدیریت بهداشت٬ ایمنی و محیط زیست انجام شود. (بخش 7-7)

 • ارزیابی های خاص ریسك سلامتی باید حداقل هر پنج سال یكبار بازنگری شوند.
 • علاوه بر این٬ هر تغییر مهمی كه اثری بر ریسك سلامتی داشته باشد٬ می بایست به بازنگری مجدد فرآیند ارزیابی ریسك سلامتی منجرشود.

این فرآیندها باید در برنامه های تضمینی بهداشت٬ ایمنی و محیط زیست وجود داشته باشند تا از پیروی از الزامات این راهنما اطمینان حاصل شود.(بخش 7-8)صنعت نفت شامل فعالیت های گوناگونی منجمله؛ فرآیندها٬ عملیات ها و موادی است كه در پاره ای مواقع سبب قرار گرفتن در معرض ریسك سلامتی٬ ایمنی و محیط زیست می شوند
دسته بندی شیمی
بازدید ها 7
فرمت فایل doc
حجم فایل 135 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 127
راهنمای ارزیابی ریسك های سلامتی در صنعت نفت و گاز

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر

راهنمای ارزیابی ریسك های سلامتی در صنعت نفت و گاز 

   مقدمه

صنعت نفت شامل فعالیت های گوناگونی منجمله؛ فرآیندها٬ عملیات ها و موادی است كه در پاره ای مواقع سبب قرار گرفتن در معرض ریسك سلامتی٬ ایمنی و محیط زیست می شوند.

ارزیابی ریسك های سلامتی  كنترل ریسك های سلامتی  در كار  برای مدیران  اجرایی٬ مشاوران بهداشت٬ ایمنی و محیط زیست با ایجاد فرآیندی به نام ارزیابی ریسك های سلامتی؛ رهنمودها و دستورالعمل هایی را در ارتباط با نحوه شناسایی٬ ارزیابی و كنترل ریسك های سلامتی ارائه می دهد.طراحی این فرآیند بسیار انعطاف پذیر بوده٬ به گونه ای كه می تواند در طول فعالیت های یك كارخانه٬ اعم از یك محیط پیچیده شیمیایی تا یك پمپ بنزین ساده كاربرد داشته باشد.

امروزه در خصوص عوامل بالفعل زیان آوری از قبیل: مواد شیمیایی٬ گرد و خاك٬ سر و صدا ٬ گرما٬ تشعشع و عوامل میكروبی كه می توانند سلامتی افراد را تحت تاثیر قرار دهند٬ اطلاعات بیشتری در اختیار است و مسأله مورد توجه٬ استفاده از ارزیابی ریسك های سلامتی به گونه ای است كه بتوان از كنترل خطراتی كه منجربه اثرات كوتاه مدت (حاد) و یا طولانی مدت (مزمن) در سلامتی می شوند٬ اطمینان حاصل كرد.

 

خلاصه مدیریت

ارزیابی ریسك های سلامتی به صورت" شناسایی خطرات سلامتی در محیط كار و ارزیابی پیامدهای آن خطر بر سلامتی " تعریف می شود. این ارزیابی٬ معیارهای موجود یا پیشنهادی كنترل عوامل فوق را  در نظر می گیرد و در صورت نیاز معیارهای بیشتر و جدیدتری تعریف می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی ریسك های سلامتی٬ فرآیندی است كه از طریق آن ریسك های سلامتی به عنوان قسمتی از سیستم مدیریت بهداشت٬ ایمنی و محیط زیست شركت٬ قرار می گیرند و باید قابلیت آن را داشته باشد و بتواند همه كاركنان٬ پیمانكاران و اشخاص ثالث را حین كار در محوطه ساختمان پوشش دهد.

 مدیریت اجرایی واحد های عملیاتی٬ مسؤول حصول اطمینان از انجام فرآیند ارزیابی ریسك های سلامتی در حوزه عملكرد سیستم مدیریت بهداشت٬ ایمنی و محیط زیست و اجرا و تبعیت و تطابق آن با روش هایی است كه در این راهنما آورده شده است. یك یا چند نماینده از طرف مدیریت برای هدایت و راهبری اجرای فرآیند ارزیابی ریسك های سلامتی می بایست انتخاب شوند. 

متن اصلی این مقاله عناصر لازم برای برقراری استانداردهای مدیریت سلامت فرآیند ارزیابی ریسك های سلامتی را ارائه می دهد. توضیحات اضافی همراه با نمونه هایی از روش های قابل تامل و مناسب نیز در قسمت پیوست ارائه شده است.

فرآیند ازریابی ریسك های سلامتی می بایست برای موارد ذیل اجرا شود:

1-   تمام فعالیت ها و توسعه های جدید

2-   تمام عملیات های موجود

3-   هر جا كه امكان تغییر در فعالیت های جاری وجود دارد

4-   برای فعالیت های بعد از عملیات

5-   برای یافته ها و داده های موجود ( تنها شناسایی مواردی كه دارای پتانسیل كافی برای بروز مشكل در سلامت بوده  و نیازی به انجام كامل فرآیند ارزیابی ریسك های سلامتی نیست.)

مراحل زیر می بایست در هر برنامه ارزیابی ریسك های سلامتی مد نظر قرار گیرند:

سازماندهی

 • تخصیص منابع كافی و تشكیل یك تیم ذیصلاح شامل  افراد متخصصی كه توانایی حمایت از منابع را آن گونه كه مورد نیاز است٬ داشته باشند. (بخش 6)
 • تفكیك فعالیت ها به واحدهای ارزیابی بر پایه محدوده كاربرد سیستم مدیریت بهداشت٬ ایمنی و محیط زیست (بخش 7-1)

شناسایی خطرات (بخش 7-1)

 • §        برای هر یك از واحدهای ارزیابی٬ فهرستی از همه خطرات سلامتی و پتانسیل اثرات مضر آن ها (حاد و مزمن) تهیه كنید.

ارزیابی ریسك ها (بخش 7-2)

 • به منظور ارزیابی پتانسیل ریسك هر خطر سلامتی از ماتریس ارزیابی ریسك بهداشت٬ایمنی و محیط زیست استفاده كرده و هر یك از ریسك ها را بر روی ماتریس مذكور در قالب مقادیر كم٬ متوسط و زیاد تعیین كنید.

كنترل ریسك ها (بخش 7-3)

 • برای ریسك های ارزیابی شده در قالب مقدار كم : محدوده مواجهه شغلی و سایر استانداردهای مربوط به خطر مورد نظر را مشخص كرده و از برقراری شرایط كنترل و حفظ آن از طریق دستورالعمل های استاندارد و صلاحیت پرسنل در برنامه  سیستم مدیریت بهداشت٬ ایمنی و محیط زیست اطمینان حاصل كنید. توجه داشته باشید كه برنامه باید به گونه ای تنظیم شود كه بهبود مستمر قابل دستیابی باشد.
 • برای ریسك های متوسط و بالا: مقدار مواجهات شغلی را برای هر یك مشخص سازید؛ كنترل های مورد نیاز برای  مواجهه با ریسك را تا حداقل میزان ممكن بررسی كرده و از مطابقت آن ها با محدوده مواجهات شغلی اطمینان حاصل كنید؛ مقایسه ای بین كنترل های حاضر و كنترل های موجود انجام داده و نقایص را مشخص سازید؛ارزیابی كنید كه آیا كنترل های حاضر به طور صحیح و مؤثر بكار گرفته شده اند؛ (ممكن است لازم شود كنترل های موجود را بررسی كرده و یا اندازه گیری هایی برای ارزیابی میزان اثربخشی آن ها انجام شود.) اقدامات اصلاحی را تعیین و بر سر آن ها به توافق برسید و مشخص كنید كه آیا این اقدامات برای برطرف كردن نقایص مؤثر بوده اند و یا كنترل های انجام شده از كارایی لازم برخوردار بوده اند. ( ممكن است ارزیابی برای اطمینان یافتن از تاثیرات مستمر كنترل ها شامل  این موارد باشند: پایش همیشگی مواجهه٬ نظارت بر بهداشت٬ تعمیرات و نگهداری تجهیزات و آموزش كاركنان)
 • برای ریسك هایی كه به عنوان ریسك بالا ارزیابی شده اند٬ توجه جدی و دقت لازم را در روش های مختلف انجام عملیات برای جلوگیری از مواجهه با ریسك به عمل آورید.  

 

وضع معیارهای بهبود(بخش 7-4)

 •  معیارهای بهبودی را كه برای تعدیل اثرات بالقوه مورد نیاز هستند٬ تعیین كنید.
 • معیارهای مورد نیاز را با معیارهای كنونی مقایسه كنید؛ تمامی نقایص ممكن می بایست شناخته شده و اقدامات اصلاحی مورد نیاز ارزیابی شوند.
 • اقدامات منظمی برای امتحان معیارهای بهبودی انجام دهید و تجهیزات نیاز را  بررسی كنید.

 

برنامه تدوین و پایش اقدامات اصلاحی (بخش 7-5)

همه اقدامات اصلاحی مورد نیاز را در برنامه اقدامات اصلاحی تركیب كرده٬ منابع ضروری را مشخص ساخته و سیستم پایش لازم را برای بررسی اجرای در برنامه قرار دهید.

 

مستندات و مدارك (بخش 7-6)

سوابق كتبی كلیه ارزیابی ریسك های سلامتی٬ برنامه های اقدامات اصلاحی و اقدامات مهم برای اجرای روش های مستدل كنترل ریسك را نگهداری كنید.

بررسی منظم ارزیابی های ریسك سلامتی می بایست به عنوان بخشی از فرآیند بازنگری رسمی اثربخشی و تناسب یك سیستم مدیریت بهداشت٬ ایمنی و محیط زیست انجام شود. (بخش 7-7)

 • ارزیابی های خاص ریسك سلامتی باید حداقل هر پنج سال یكبار بازنگری شوند.
 • علاوه بر این٬ هر تغییر مهمی كه اثری بر ریسك سلامتی داشته باشد٬ می بایست به بازنگری مجدد فرآیند ارزیابی ریسك سلامتی منجرشود.

این فرآیندها باید در برنامه های تضمینی بهداشت٬ ایمنی و محیط زیست وجود داشته باشند تا از پیروی از الزامات این راهنما اطمینان حاصل شود.(بخش 7-8)

دسته :
برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :        
متن دیدگاه :

تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد